Privacyverklaring

Privacyverklaring MNH Scandinavian Design & Living

Publicatiedatum: 12-01-2024
Versie 1.2

Wij verheugen ons over je interesse in onze online-shop. Je privacy is voor MNH Scandinavian Design & Living van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we bij de webwinkel www.mnh-scandinavian-design-living.nl omgaan met je informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met MNH Scandinavian Design & Living.

Toegangsgegevens en hosting
Je kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van de website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, jouw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoek (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod.

Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst
Wij verzamelen persoonsgegevens als je ons deze in het kader van jouw bestelling of als je met ons contact opneemt (bijv. via een contactformulier of mail) aan ons doorgeeft. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij in dergelijke gevallen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voor de verwerking van het contact en jou zonder het opgeven ervan de bestelling niet kunt voltooien of het contactformulier niet kunt versturen. Welke gegevens precies worden verzameld, is in het respectieve formulier zichtbaar. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en de verwerking van je  aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden je gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van alle van toepassing zijnde belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen (7 jaar is de wettelijke bewaarplicht) verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van jouw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en  waarover wij u in deze verklaring informeren.

Doorgifte van gegevens
Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst geven wij je gegevens door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die je in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover je daar een account aanmaakt. In dat geval moet je tijdens het bestelproces met jouw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Identiteitsverificatie en beoordeling van de kredietwaardigheid door Riverty betaaldiensten

Als je kiest voor Riverty betaaldiensten verzoeken wij je om toestemming voor het doorgeven aan Riverty van de nodige gegevens voor de afwikkeling van de betaling en de uitvoering van een identiteitsverificatie en een beoordeling van de kredietwaardigheid. 

Riverty verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Meer informatie hierover vind je in onze betaalvoorwaarden en de privacy statement van Riverty op: https://www.riverty.com/nl-nl/privacybeleid/

Identiteitsverificatie en beoordeling van de kredietwaardigheid door Creditcard betaaldiensten

Als je kiest voor Creditcard betaaldiensten verzoeken wij je om toestemming voor het doorgeven aan de gekozen Creditcard maatschappij van de nodige gegevens voor de afwikkeling van de betaling en de uitvoering van een identiteitsverificatie en een beoordeling van de kredietwaardigheid. 

De Creditcard maatschappij verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de privacy statement van de gekozen Creditcard maatschappij.

Doorgifte van gegevens aan verzendbedrijven

Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling je uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend, geven wij op basis hiervan je e-mailadres en telefoonnummer aan het uitgekozen verzendbedrijf door, zodat dit vóór de bezorging ten behoeve van de aankondiging dan wel het afspreken van de levering met je contact kan opnemen.

Doorgifte van gegevens aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kun je je registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en alternatief afleveradres, factuuradres en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij via mail of social media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze webwinkel www.mnh-scandinavian-design-living.nl om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacy verklaringen.

Cookies en webanalyse
Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van je browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om jouw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt je vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of je ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel uitsluiten. Elke browser is anders voor wat betreft het beheren van de cookie-instellingen. Dit staat beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u je cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit menu vindt je in jouw respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Deze website gebruikt in het kader van de aanwending van Google (Universal) Analytics (zie onder) ook het zogenaamde DoubleClick-cookie, dat het herkennen van jouw browser bij een bezoek aan andere websites mogelijk maakt. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over het bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door je browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google gebruikt deze informatie voor het opmaken van rapporten over de websiteactiviteiten en om andere, met het gebruik van de website samenhangende, diensten te leveren. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website. Ook geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.nl).
Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Je kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

Je kunt een DoubleClick-cookie via deze link deactiveren. Verder kun je bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en je instellingen in dat kader aanpassen. Ten slotte kun je de browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk beslissen of je ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Je kunt de registratie en verwerking door Google van de door het cookie gegenereerde en met jouw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. jouw IP-adres) aan Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op je eindapparatuur geplaatst. Als je cookies verwijdert, moet je opnieuw op deze link klikken.

Social media plugins
Gebruik van sociale plugins van Facebook, Google, Instagram, Pinterest met gebruikmaking van de “2-klik-oplossing“

Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.

Om de bescherming van je gegevens bij het bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins door middel van een zogenaamde “2-klik-oplossing” in de website geïntegreerd. Deze integratie waarborgt dat bij het opvragen van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk wordt gemaakt. Pas als je de plugin activeert, maakt jouw browser rechtstreeks  verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk.

De inhoud van de betreffende plugin wordt dan door de bijbehorende aanbieder rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangen de aanbieders de informatie dat jouw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als je geen profiel bij de overeenkomstige aanbieder hebt of daar op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (mogelijk in de VS) doorgegeven en daar opgeslagen. Als er interactie is tussen u en de plugin, bijv. omdat je op de ‘vind ik leuk’ of ‘delen’-button klikt, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks aan een server van de aanbieders doorgeeft en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan jouw contacten getoond.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en je overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van je privacy vindt u in de toelichting op de gegevensbescherming van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  

Recht van bezwaar
Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kun je tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen.  Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt je dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt je een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit jouw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van je recht op bezwaar zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van jouw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden je  persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Datalek melding
Per 1 januari 2016 zijn wij, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
MNH Scandinavian Design & Living
Melis Stokelaan 18
1948 DA Beverwijk
[email protected]

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »